• Muzej norosti

Konferenca Alpe Adria Donava mreža za dezinstitucionalizacijo

V letu 2021 smo v Muzeju norosti na Tratah vzpostavili Regijski center za deinstitucionalizacijo, ki je v prvem letu financiran s strani evropske platforme Civic Europe. V okviru projekta želimo vzpostaviti oblike oskrbe za ljudi v skupnosti, da bodo lahko ostali v svojem domu ali v bližini doma. Pandemija, ki je prizadela cel svet in posledice, ki so jih utrpeli najbolj ravno ljudje, ki so živeli ali še živijo v velikih institucijah, nas je še dodatno spodbudila, da moramo narediti bistveno več na področju oskrbe ljudi v skupnosti kot pa graditi velike institucije. V Sloveniji je razvijanje oskrbe v skupnosti ob veliki stopnji institucionaliziranosti še toliko bolj pomembno.


V okviru projekta smo zastavili tudi cilj, da organiziramo dvo-dnevno konferenco Alpe Adria Donava. To pomeni, da se ponovno srečamo skupaj, izmenjamo obstoječe stanje v različnih državah, zastavimo kontinuirano sodelovanje in vzpostavimo mednarodno podporo dezinstitucionalizaciji, tako v Sloveniji, kot tudi sosednjih državah.


V Sloveniji so gradili velike institucije posebej v severovzhodnem delu države, na robu, na podeželju. Raziskave nam tudi potrjujejo, da je v severovzhodnem delu države večja stopnja institucionaliziranosti. V prvem letu delovanja regijskega centra za deinstitucionalizacijo načrtujemo delo s tremi občinami, ki so na robu države, z vzpostavljanjem oskrbe za ljudi, ki živijo v vaškem okolju. Hkrati pa želimo aktivno sodelovati z ostalima dvema projektoma preobrazbe zavodov v državi, Domom na Krasu in CUDV Črno na Koroškem in seveda z dobrimi praksami preoblikovanja institucionalne oskrbe v službe v skupnosti, v sosednjih državah. Posebno sekcijo bomo na konferenci namenili ženskam v procesu deinstitucionalizacije.


Strokovnjake in ljudi z izkušnjami vabimo, da se udeležite mednarodne konference Alpe Adria Donava, ki bo potekala 10. in 11. junija 2021. Vabimo vas k pripravi in oddaji prispevka za konferenco in k pisanju strokovnega članka, ki ga bomo objavili v strokovnem zborniku o konferenci.


Na konferenci želimo razpravljati o izzivih zagotavljanja oskrbe v skupnosti:


  1. v podeželskem okolju,

  2. v času izrednih razmer, epidemije Covid-19,

  3. problemu »projektomanije« ali kako iz projektov preiti v sistemske rešitve,

  4. spominih, dediščini in javnem govoru, 5. ženskah in dezinstitucionalizaciji.

Termin konference: 10. - 11. junij 2021


Lokacija konference: Srečanje je predvideno v živo v gradu Cmurek, na naslovu Trate 7, Zgornja Velka, v primeru omejitev zaradi ukrepov C-19 ga bomo izvedli preko spleta.


Oddaja povzetka prispevka za konferenco: 15. 4. 2021

Povzetek v obsegu 300 besed v enem od naslednjih jezikov: slovenski, hrvaški, srbski, angleški (naslov, kratka predstavitev prispevka, 5 ključnih besed, kratka predstavitev avtorja).


Oddaja strokovnega članka za objavo v zborniku: 10. 7. 2021

Strokovni članek naj obsega od polovice do ene avtorske pole (8 - 16 strani). Napisan naj bo v enem od naslednjih jezikov: slovenski, hrvaški, srbski, angleški.